Prelast
image

Elastòmers

N’assessorem la tria en funció de les característiques del projecte.

1.
Gomes certificades

Utilitzem gomes certificades d’origen pels nostres proveïdors.

2.
Materials estandarditzats

Treballem amb tots els materials elastomèrics i fluoroelastomèrics.

3.
Materials no estandarditzats

Sol·licitem fórmules específiques als nostres proveïdors en funció de les necessitats de cada projecte i els usos que es vulgui donar al producte.

image

Qualitat certificable

Els nostres productes compleixen les normes ISO següents:


ISO 815

Determina les característiques de deformació per compressió dels cautxús vulcanitzats i termoplàstics a temperatura ambient, elevada o baixa.

ISO 2859-1

Recull els procediments de mostratge per a la inspecció per atributs. Part 1: programes de mostratge per a les inspeccions de lot per lot, classificats segons el límit de qualitat acceptable (AQL, per la sigla anglesa).

ISO 3302

Estableix les classes de toleràncies dimensionals i els seus valors per a l’emmotllament i l’extrusió.

ISO 3601-1 i ISO 3601-3

Part 1: especifica els diàmetres interiors, les seccions transversals, les toleràncies i els codis d’identificació de mida per a les juntes tòriques. Part 3: fixa els criteris de qualitat acceptable (AQL).