Prelast

Peces estàndard amb qualitat fora de l’habitual

Juntes tòriques

Oferim juntes tòriques des d’1 mm fins a 800 mm de diàmetre amb una gran varietat de materials, dureses, colors i quantitats.

Juntes planes

Subministrem tota mena de juntes planes, que podem fabricar mitjançant l’emmotllament, depenent dels requeriments del client.