Prelast
image

Tecnologia per a aplicacions elàstiques

image

Productes elastòmers a mida

A Prelast som especialistes en la fabricació de peces de cautxú i de silicona a mida per a qualsevol ús industrial que requereixi estanquitat, característiques mecàniques exigents o altres aplicacions (aïllament, antivibracions, etc.). També elaborem peces estàndard.

La majoria dels nostres clients pertanyen al món de l’automoció, la construcció de maquinària, el sector mèdic, la indústria de filtres, bombes i conducció de fluids, els electrodomèstics, la protecció industrial, les piscines i el tractament d’aigües.

No estem sols. Formem part del grup multinacional Fluidra, líder en el desenvolupament d’aplicacions lúdiques, esportives i terapèutiques per a l’ús sostenible de l’aigua.

image

Equip de tècnics especialistes

Treballem amb un percentatge d’automatització molt elevat i tots els nostres processos estan informatitzats des del principi fins a la fi, però en moments concrets la intervenció del nostre equip tècnic complementa els estàndards i arriba allà on les màquines no poden.

Les seves tasques se centren especialment en la recepció de material, la vulcanització i les ajudes a requeriments manuals per a peces especials.

Són professionals altament qualificats que treballen amb eines de qualitat total per aconseguir productes que compleixin totes les especificacions sol·licitades, independentment de la seva complexitat.

image

Processos de transformació

Seguim processos precisos i controlats que garanteixen resultats perfectes:

 VULCANITZACIÓ
Amb maquinària d’injecció per a un control màxim o amb màquines de compressió per a sèries curtes i peces d’alta complexitat tècnica. Mitjançant la injecció horitzontal obtenim juntes especials per a tota mena d’usos industrials que requereixen estanquitat. Per mitjà de la injecció vertical fabriquem peces geomètricament complexes i de més volum.

ACABAT
Portem a terme desbarbatges criogènics i processos de postcuració, rectificació i poliment.

VERIFICACIÓ
El control és unitari en el 100% dels articles. Fem la inspecció informàticament, amb visió artificial, a partir de fotografies de cada peça, que el programa analitza per determinar quines són correctes.

image

A PRELAST se li ha concedit un ajut de 10.940,87 € per al seu projecte d'estalvi i eficiència energètica "MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE LA INJECCIÓ DE CAUTXÚ" a través de INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA  (IDAE) FN-PGESI- 2018-002678, ajut cofinançat per la Unió Europea a través de el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020. El projecte consisteix en la substitució d'una màquina d'injecció per una nova unitat, aconseguint un estalvi d'energia elèctrica. L'objectiu general d'el projecte és la utilització de nova tecnologia en equips i projectes, la racionalització de l'consum i la reducció dels costos energètics en el procés productiu. Aquesta actuació ha suposat a PRELAST dur a terme una inversió de 214.000,00 €.

image

A Prelast se li ha concedit un ajut de 10.371,71 € per al seu projecte d'estalvi i eficiència energètica "Reducció del consum de la injecció de cautxú" a través del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ajuda cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu Feder de Creixement Intel·ligent 2014-2020. El projecte consisteix en la substitució d'una màquina d'injecció per una nova unitat, aconseguint un estalvi d'energia elèctrica. L'objectiu general del projecte és la utilització de nova tecnologia en equips i projectes, la racionalització del consum i la reducció dels costos energètics en el procés productiu. Aquesta actuació ha suposat a Prelast dur a terme una inversió de 190.862,00 €.

image

PRELAST integra en tota la seva gestió, activitats i productes la consideració dels aspectes de qualitat amb l'objectiu d'oferir productes i un servei que satisfacin plenament les necessitats dels nostres clients. Per això tenim un compromís firme amb la millora contínua i el compliment dels requisits legals que en són aplicables.

Com a empresa del Grup FLUIDRA compartim la fita cap a la implementació de la Qualitat Total establint una cultura de qualitat basada en 5 conceptes:

— Fer les coses bé a la primera
—  Aprendre dels errors
— Aplicar el pensament lògic
— Parlar amb dades que suportin els arguments
— Ser intransigent amb l'incompliment de normatives

A partir de la cultura, la companyia desenvolupa una estratègia per arribar a l'excel·lència en cadascun d'aquests conceptes.